CJFS Disclaimer

CJ Financiële Service kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CJ Financiële Service en/of omdat u deze zelf bij het mailen en invullen van formulieren aan CJ Financiële Service hebt verstrekt. CJ Financiële Service kan de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, BSN, adres, woonplaats, fiscale en financiële gegevens.

CJ Financiële Service heeft financiële gegevens van u nodig om jaarrekeningen en fiscale aangiften voor u samen te stellen.

CJ Financiële Service verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt, en/of om u per e-mail en/of per post te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan CJ Financiële Service uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit financiële dienstverlening. CJ Financiële Service zal uw gegevens minimaal zeven jaar bewaren.

CJ Financiële Service  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan fiscaal nodig (7 jaar) bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

CJ Financiële Service verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daalseweg 331     6523 CB Nijmegen     T 024-3223519     F 024-3239869     mail@cjfs.nl